See veebileht kuulub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja me soovime, et lips.tallinn.ee on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega.

Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek

See veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega

Osa linke ja nuppe on eristatud muust tekstist vaid värviga

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

Veebileht kohandub vaid osaliselt (mõned tekstid lähevad serva taha peitu jne)

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.1.4.10.

Mõned elemendid ei vasta kontrastsusnõuetele

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.1.4.12.

Mõnedel alamlehtedel puuduvad unikaalsed tiitlid

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.2.4.2.

Mobiilis ei liigu fookus kohati intuitiivselt

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

Ekraanilugeja ei loe ette olekumuutuseid

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.4.1.3.

Esineb mittevastavusi WCAG'st standardisse EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) üle võetud veebilehtedele kohustuslike nõuetele

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.6.

Veeb ei allu kasutaja määratud kirjastiili seadistusele

Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 11.7.

Kasutusjuhis

Sellelt lingilt saab lugeda täpsemalt, milliseid digiligipääsetavuse funktsioone on võimalik käesoleval veebilehel kasutada: Ligipääsetavusest

Tagasiside

Me püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.

E-post: lips@tallinnlv.ee

Telefon: +372 6457440

Vastame teile tavaliselt 36 tundi.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: info@ttja.ee

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneri poolt läbi viidud hindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 29-04-2024.

Euroopa Regionaalarengu fond